הנחיות בנושא ההסכם הקיבוצי מיום 8.5.13 ויישום החוק לייצוב המצב הפיסקלי במשק

24/07/2013

הנחיות בנושא ההסכם הקיבוצי מיום 8.5.13 ויישום החוק לייצוב המצב הפיסקלי במשק

רצ"ב הנחיות מינהל הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי והנחיות משרד האוצר בנושא יישום ההסכם הקיבוצי מיום 8.5.13 ויישום החוק ברשויות המקומיות להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקידים אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג 2013
 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד