"ערבות הדדית" בין רשויות בשעת חירום

11/08/2013

"ערבות הדדית" בין רשויות בשעת חירום

מליאת הכנסת אישרה ביום 31 ביולי 2013 בקריאות שנייה ושלישית את הצעת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013, שהגישה הממשלה.

 
מטרת הצעת החוק, שאושרה סופית, הינה לאפשר לרשות אחת לסייע בשעת חרום לרשות אחרת, אירוע אסון המוני או מצב מיוחד בעורף.

 

בשגרה, רשות מקומית אינה רשאית להוציא מתקציבה לסיוע לרשות אחרת. כעת, יוכל שר הפנים, בהתייעצות מידית עם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לאשר בשעת חירום לרשות אחת לסייע לחברתה, ובלבד שיימסר על כך דיווח לוועדת הפנים בהקדם האפשרי. כמו כן, שר הפנים יוכל לקבוע הוראות לשיפוי העירייה המסייעת על ידי העירייה המסתייעת.

 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה
 

עבור לתוכן העמוד