פיילוט השיטור העירוני יוארך לשנתיים בלבד

11/08/2013

פיילוט השיטור העירוני יוארך לשנתיים בלבד

מליאת הכנסת אישרה ביום 31 ביולי 2013 בקריאות השנייה והשלישית את הצעת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013, שהגישה הממשלה.

 
החוק שאושר, מאריך בשנתיים את הוראת השעה המסדירה את מערך השיטור העירוני ומסמיכה פקחים עירוניים לפעול, בתחום שיפוטה של הרשות המקומית, לשם מניעת אלימות.
 

מדובר על הארכה של פיילוט שהוביל המשרד לביטחון פנים יחד עם השלטון המקומי, מתוך מטרה לשפר את תחושת הביטחון האישי בקרב התושבים, ולהתמודד עם בעיית האלימות הגואה. במסגרת הפרויקט, הורחבה סמכות הפקחים העירוניים לטפל גם במקרי אלימות בעיר: באפשרותם לבקש מהאדם הנוהג באלימות להזדהות, ולעכב אותו עד להגעת שוטר למקום האירוע.

 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד