חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2013-2014

29/08/2013

חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2013-2014

מצגות מיום העיון בנושא זה לעיונך.

 
לעיונכם, רצ"ב המצגות שהוצגו ביום העיון ע"י נציגי מש"מ:

 

שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד