התחשבנות עם משטרת ישראל בגין אבטחת מוס"ח - לידיעה

24/03/2014

התחשבנות עם משטרת ישראל בגין אבטחת מוס"ח - לידיעה

אנו קרבים לסיכומים בדבר שינוי מודל ההתחשבנות עם משטרת ישראל לגבי אבטחת מוס"ח. זאת לאחר עבודה מאומצת של המרכז מול משטרת ישראל, משרד החינוך, המשרד לביטחון פנים ומשרד האוצר, בסיוע איגוד הגזברים. במודל החדש, נעבור מהחזר ההוצאה בדיעבד (לעיתים באיחור של חודשים רבים כפי המצב כיום) לקבלת מקדמות ארבעה חודשים קדימה.

להלן המתווה המסתמן:

 

התחשבנות בגין עבר:

 1. עד לחודש ספטמבר 2014 יעשה מאמץ משותף להביא ליישור קו לגבי רשויות שלא העבירו דיווחים בשנים הקודמות.
   
 2. אם כתוצאה מפעולה זו יועברו דיווחים משנות לימוד טרום שנת הלימוד הנוכחית יחולו עליהם הכללים הבאים:
   
  1. לדיווחים אלו תצורף חתימת גזבר הרשות על נכונותם ועלהסיבה להגשה המאוחרת.
  2. וועדת חריגים משותפת לגורמים הרלוונטיים תדון בבקשות לאישור התשלומים.

המודל העתידי:

 1. החל מחודש ספטמבר 2014 (שנת הלימודים הבאה) יוחל מנגנון תשלומים חדש.
   
 2. כעקרון משטרת ישראל תעביר במהלך החודשים ספטמבר, ינואר ומאי, מקדמות עבור ארבעה חודשים בשיעור של עד 75% -על פי חודש מייצג.
   
 3. המקדמות יועברו ב: 20 לחודש בספטמבר ,ינואר ומאי.
   
 4. במקביל ובאופן שוטף לאחר שיושלמו תהליכי הבקרה, יוזנו תוצרי הבקרה הפיננסים (חשבון) למערכת מול המקדמות עד לסילוקן.
   
 5. חשבונות עודפים מעבר למקדמות ישולמו בשוטף לאחר חיסול המקדמות.
   
 6. במידה ואחרי ארבעת החודשים לא נסגרה המקדמה (מידע על כך יועבר בהתאם לכללי הבקרה והדיווח שיסכם תת הצוות) ולא הוזן ה"שליש" לא תינתן מקדמה נוספת אם מתוך ארבעה חודשים, ישנם שלושה חודשים רצופים שאינם מדווחים במערכת.                                       
 7. שם המפרסם: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה
עבור לתוכן העמוד