אבטחת מוסדות חינוך - שינוי שיטת ההתחשבנות החל משנת הלימודים תשע"ה

2/09/2014

אבטחת מוסדות חינוך - שינוי שיטת ההתחשבנות החל משנת הלימודים תשע"ה

רצ"ב מכתב בנושא אבטחת מוסדות חינוך - שינוי שיטת ההתחשבנות החל משנת הלימודים תשע"ה.

 

עורך: איתי חוטר - סמנכ''ל כלכלה

עבור לתוכן העמוד