חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16) התשע"ז-2017 –חישוב שטחים לצרכי ארנונה

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16) התשע"ז-2017 –חישוב שטחים לצרכי ארנונה

רצ"ב מכתבו של מר חיים ביבס-ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי, וכן רצ"ב קישור לחוק שבנדון שפורסם ברשומות
עבור לתוכן העמוד