הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 230), התשע"ז- 2016 – אושרה סופית

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 230), התשע"ז- 2016 – אושרה סופית

רצ"ב קישור להודעת הכנסת:

 

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press261216-968.aspx 

 

עבור לתוכן העמוד