דגשים- תכנון תקציבי הרשויות המקומיות לשנת 2017

דגשים- תכנון תקציבי הרשויות המקומיות לשנת 2017

רצ"ב מסמך שגובש ע"י היחידה הכלכלית במרכז השלטון המקומי, הכולל הערכות שונות ונקודות שיש לקחת בחשבון בעת

הכנת התקציב לשנת 2017.

עבור לתוכן העמוד