עיקולי בנקים ממוחשבים

עיקולי בנקים ממוחשבים

בשנת 2006 נחתם הסכם בין מרכז השלטון המקומי ואיגוד הבנקים בנושא עיקולי בנקים ממוחשבים.
בהתאם להסכם מצ"ב רשימת לשכות השרות ("גורם מעקל") המעודכנת.
עבור לתוכן העמוד