עדכון תעריפי מקסימום עבור אגרות או היטלי שמירה אבטחה וסדר ציבורי.

עדכון תעריפי מקסימום עבור אגרות או היטלי שמירה אבטחה וסדר ציבורי.

רצ"ב הודעת משרד הפנים מיום 3 במרץ 2016, בדבר ההחלטה לעדכן את התעריפים הקבועים בתקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית), התשע"ג- 2013.

בנוסף, רצ"ב קובץ התקנות מיום 18 באפריל 2016 בו מופיע התיקון.

עבור לתוכן העמוד