דחיית חובת התיאגוד והסרת הסנקציות על רשויות מקומיות בלא תאגיד

דחיית חובת התיאגוד והסרת הסנקציות על רשויות מקומיות בלא תאגיד

ביום 9 בדצמבר 2014 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק תאגידי המים וביוב (תיקון - דחיית חובת התיאגוד ברשויות המקומיות שאין להן תאגיד), התשע"ה 2014. 


במסגרת הדיונים על הצעת החוק נרשמו שני הישגים חשובים נוספים;

א. מתן אפשרות לרשויות מקומיות בלא תאגיד לעדכן את תעריפי האגרות וההיטלים (החל מינואר 2015).
ב. שימוש בכספים שהופרשו ע"י רשויות מקומיות בלא תאגיד לקרן השיקום, לטובת השקעה בתשתיות מים וביוב.

 

רצ"ב הודעת הכנסת בלינק המצורף:

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press081214-m8s.aspx

עבור לתוכן העמוד