הבהרה בנוגע לרענון נוהל רישום והעברת תלמידים (אישור לימודי חוץ)

הבהרה בנוגע לרענון נוהל רישום והעברת תלמידים (אישור לימודי חוץ)

מצ"ב לינק מחוזר מנכ"ל על רישום לבתי הספר לשנה"ל תשע"ז- 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2016-5-3-10-1.htm
עבור לתוכן העמוד