מסמך הנחיות ממנהל תקשוב/מנהל אגף טכנולוגיות לתרגיל ארצי בנושא למידה מרחוק שיתקיים בין ה- 26.05.15-02.06.15

מסמך הנחיות ממנהל תקשוב/מנהל אגף טכנולוגיות לתרגיל ארצי בנושא למידה מרחוק שיתקיים בין ה- 26.05.15-02.06.15

הנושא שיקבל דגש בתרגיל הוא "גלישה בטוחה" וחשיפה למרחב דיגיטאלי בטוח ומעשיר. מטרת התרגיל לחדד את המסר של

התנהגות נבונה ואחראית ברשת, לניצול הפוטנציאל האדיר הקיים בו תוך הקניית נורמות התנהגות ראויות והימנעות  מהתנהגויות סיכון. 

עבור לתוכן העמוד