קול קורא- ערי הילדים והנוער

קול קורא- ערי הילדים והנוער

נבקש להסב תשומת לבכם על פתיחת 'קול קורא' במרכבה, לקבלת תקציב משרד החינוך לפעילויות הילדים והנוער לקיץ הקרוב.

 

להלן הנחיות משרד החינוך:

 

 

א. הכתובת להפצת ה"קול קורא" לקיץ תשע"ה באתר מחנכים מסביב לשעון:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/OdotKiz/kaizkolkore.htm

 

 

ב. מספרי קול קורא לתקנה 20-46-04-16 עפ"י מחוזות - עיר הילדים והנוער לתשע"ה - 2015

 

 

מחוז

מרכז קרנות

מס' קול קורא

צפון

206200

5192

חיפה

206300

5193

תל אביב

206500

5194

מרכז

206400

5195

ירושלים

206100

5196

מחוז דרום

206600

5197

 

 

ג. עדכון תאריכים: הגשה לוועדה מחוזית – סיום/ סגירת קול קורא  במרכבה עד ה- 10/6. הגשה למטה ב- 15/6 (כולל ועדת חריגים).

 

ד. באתר תועלה חוברת – מתווה לרשות המקומית על כל תוכנית "קיץ אחר" לסיועכם.

עבור לתוכן העמוד