כנס התמונה החינוכית

כנס התמונה החינוכית

אתמול, יום ג' ה-16.08.16 קיים משרד החינוך כנס למנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, להסברת תהליך העבודה והתוצר של 'התמונה החינוכית' לבתי הספר העל-יסודיים.

'התמונה החינוכית' תתקבל באמצעות כלי שפותח במשרד החינוך בתהליך בו היה שותף השלטון המקומי.
המידע  יוצג בפורמט בית-ספרי, ופורמט רשותי, יכיל נתונים במספר רב של מישורים ביניהם:
אחוזי הזכאות בבגרות; אחוז המצטיינים; נתוני התמדה; נשירה; מתגייסים; יחסי מורים-תלמידים; שותפות ושיתוף הורים; ועוד.

בכנס נכחו בעלי התפקידים ברשויות המקומיות מכל הארץ.

המידע יועבר במהלך חודש זה למנהלי בתי-הספר, ובמקביל למנהלי אגפי החינוך שיקבלו גם את התמונה הרשותית.

בעקבות מעורבות מרכז השלטון המקומי, השנה לראשונה, יועבר המידע ישירות גם לראשי הרשויות.

 

עבור לתוכן העמוד