תחרות "שיח מקוון בעורף"

תחרות "שיח מקוון בעורף"

תחרות "שיח מקוון בעורף" של פיקוד העורף מעריכה איכות המידע לציבור שמספקות הרשויות המקומיות בעת חירום  בפלטפורמות המקוונות.
עצם ההשתתפות בתחרות מסייעת לרשות המקומית לשפר את המענה לתושבים , הזכייה בתחרות מעניקה לרשות חבילת סיוע בהכנת  חומרי הסברה לעיתות חירום.
עבור לתוכן העמוד